سازمانهای پولی ومالی

موسسه تضمین چند جانبه سرمایه گذاری بین المللیMIGA

پیدایش میگا حوادثی که درسال های ابتدای دهه 1980در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) ( FDI را در پی داشت
که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات ( ریسک های ) غیر تجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع‌ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشور های در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد .
 اقتصاددانان مطرح دنیا با مشاهده این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق افتادند و در این میان تلاش یک اقتصاددان مصری به نام دکتر شیبانی بسیار موثر و حائز اهمیت بود.
 رئیس وقت بانک جهانی پیشنهاد تشکیل موسسه ای وابسته به بانک جهانی با هدف ارائه خدمات عملیاتی و مشاوره ای در ترغیب و حمایت سرمایه گذاری خارجی میتواند به نحو موثرتری منافع مالی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای صنعتی را در جهت توسعه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خصوصی جلب نماید را در اجلاس بانک مطرح نمود.
 مدیران اجرایی بر اساس گزارش مقدماتی کارشناسان بانک ، پیش نویس اساسنامه را تهیه نموده و این پیش نویس در ماه مارس 1985 برای بررسی و اظهار نظر دولت های عضو ارائه شد. از ژوئن تا سپتامبر سال1985 ، مدیران اجرایی با همکاری کارشناسان فنی دولتهای عضو کمیته ای را برای بررسی و اصلاح پیش نویس معاهده مزبور تشکیل داده تا بالاخره پیش نویس نهایی در ماه سپتامبر 1985 در اجلاس سالیانه بانک در سئول ( کره جنوبی ) به تصویب هیات نمایندگان دولتها رسید و برای امضاء و سپس تصویب قانون به هر یک از کشورهای عضو بانک ارائه گردید.
بدین ترتیب ، موسسه سرمایه گذاری چند جانبه بعنوان جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در سال 1988 تاسیس و عملیات خود را رسماً از سال مالی 1990آغازنمود.
این اساسنامه در 11فصل 67 ماده ای ودوضمیمه 12ماده ای می باشد

+ نوشته شده در  ساعت 10:8  توسط میثم   |